کم خونی در عمل بینی

کم خونی در عمل بینی
اگر دچار کم خونی هستید خون شما توانایی اکسیژن رسانی کافی به سلول های بدنتان را ندارد. شایع ترین نوع کم خونی به دلیل کمبود آهن است. بدن شما برای ساخت هموگلوبین به آهن نیاز دارد. هموگلوبین پروتئین غنی از آهن است که باعث ایجاد رنگ قرمز خون می شود. این پروتئین اکسیژن را از ریه جذب کرده و به بخش های دیگر بدن می رساند. کم خونی سه دلیل عمده دارد: خونریزی به هر دلیلی تولید ناکافی گلبولهای قرمز درصد بالای تخریب گلبول های قرمز
ادامه مطلب