تنفس بعد از جراحی بینی

تنفس بعد از جراحی بینی
این عارضه علت های مختلفی دارد که یکی از علت ها تشکیل لخته های خون و همینطور ترشحات در داخل مجاری بینی می باشد که منجر به مسدود شدن این مجاری خواهد شد . برای رفع آن پزشک متخصص سرم و اسپری شست و شو را برای شست و شوی بینی بعد از جراحی تجویز خواهد کرد که باید طبق دستور استفاده شود.  از علت های دیگر بروز این عارضه می توان به تورم بینی بعد از عمل اشاره کرد که با کاهش تورم، تنفس فرد بهبود خواهد یافت.  در برخی از مواقع تیغه میانی بینی نیاز به تراشیده شدن و صاف شدن دارد که ممکن است این موضوع منجر به گرفتگی مجاری و بروز مشکل در تنفس افراد شود که در مدت زمانی یک الی دو ماه به خودی خود درمان خواهد شد. 
ادامه مطلب