از بین بردن سریع کبودی بعد از عمل بینی

از بین بردن سریع کبودی بعد از عمل بینی
علت ایجاد این کبودی ها این است که پزشک جراح هنگام عمل جراحی بینی استخوان های بینی را به قصد قلمی کردن بینی از چند جهت شکسته می شود و استخوان ها را در خط وسط به یکدیگر نزدیک می شود. خونی که به واسطه این کار از استخوان ها به هنگام شکسته شدن خارج می شود به زیر پوست می رود و حالت خون مردگی و کبودی ایجاد می کند و نباید موجب نگرانی برای افراد شود. اما برخی از افراد نسبت به دیگران بیشتر مستعد کبودی هستند بخش دیگر این کبودی های ایجاد شده به واکنش بدن  بیمار وابسته است. عوامل دیگری مانند میزان ضخامت پوست بیمار، سن و نوع شکستگی بینی بیمار می تواند در میزان کبودی ها نیز موثر باشد.
ادامه مطلب