مشاوره : روز های سه شنبه از طریق تماس تلفنی میباشد ، رزرو نوبت با هماهنگی قبلی انجام میشود . 

دکتر علی دانشور

نمونه جراحی های اتاق عمل

​ویزیت دکتر علی دانشور

مشاوره های دکتر علی دانشور